Відділ освіти Бузької сільської ради

Про відділ освіти

Відділ освіти Вознесенської райдержадміністрації є структурним підрозділом Вознесенської  районної  державної  адміністрації  для забезпечення реалізації державної політики в галузі  освіти  Вознесенського району. Відділ освіти підпорядковується  голові Вознесенської районної державної адміністрації, підзвітний департаменту освіти і  науки Миколаївської  обласної державної адміністрації.

Організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, розпорядження голів обласної,  районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією..

 


ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 1. Забезпечення стабільного розвитку системи освіти району, особистісного розвитку дітей та учнів згідно з їх індивідуальними здібностями й потребами.
 2. Реалізація Закону України «Про освіту», реформування загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи, державної політики у сфері освіти.
 3. Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг.
 4. Сприяння процесам децентралізації у сфері освіти шляхом створення опорних шкіл з метою забезпечення якісної освіти дітей сільської місцевості.
 5. Здійснення  ретельного  аналізу ситуації щодо функціонування закладів  загальної середньої освіти з урахуванням прогнозованих демографічних змін.
 6. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави й району:  реконструкція закладів дошкільної освіти, відкриття додаткових груп та створення додаткових місць.
 7. Впровадження інклюзивного навчання у освітніх  закладах різних типів, забезпечення  безперешкодного  доступу дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень.
 8. Формування готовності педагогічних працівників до роботи в інноваційному середовищі, забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах  та оволодіння методами й прийомами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 9. Створення умов для якісної підготовки учнів до інтелектуальних змагань, підвищення результативності навчання в закладах загальної середньої освіти за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання.
 10. Забезпечення дотримання основних аспектів організації виховної роботи, зазначених у  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді й Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.
 11. Здійснення комплексу заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. Сприяння активному залученню до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців ООС  та їхніх сімей, громадян, які виявляють активну державно-патріотичну позицію.
 12. Здійснення контролю за впровадженням у закладах  освіти превентивних програм та проектів, рекомендованих МОН України. Налагодження міжвідомчої  взаємодії щодо проведення  профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та  учнівської  молоді.
 13. Посилення методичної роботи з педагогічними працівниками району.
 14.  Забезпечення  реалізації  пріоритетних напрямів розвитку шкільних психологічних служб.
 15. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників системи дошкільної та загальної середньої освіти району  шляхом поширення дистанційної освіти, підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи та інклюзивної освіти.
 16. Оновлення сайтів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.